Nhảy đến nội dung

Kinh nghiệm Tester

Topic / Topic starter Replies Last postsắp xếp tăng dần
Chủ đề ở trạng thái bình thường Chia sẻ kinh nghiệm một vài công cụ kiểm thử hiệu suất
by tuananh_automation » Tháng 1 20, 2014 - 11:55sa
0
by tuananh_automation
Tháng 3 27, 2014 - 9:03sa
Chủ đề ở trạng thái bình thường Junior Tester VS. Senior Tester
by tuananh_automation » Tháng 2 28, 2014 - 12:29sa
0
by tuananh_automation
Tháng 2 28, 2014 - 12:29sa
Chủ đề ở trạng thái bình thường Kỹ thuật Đoán Lỗi
by tuananh_automation » Tháng 2 20, 2014 - 1:57ch
1
by tuananh_automation
Tháng 2 20, 2014 - 1:59ch
Chủ đề ở trạng thái bình thường Để trở thành tester xuất sắc
by tuananh_automation » Tháng 2 20, 2014 - 12:02ch
0
by tuananh_automation
Tháng 2 20, 2014 - 12:02ch
Chủ đề ở trạng thái bình thường Công việc cụ thể của Tester ở Việt Nam
by tuananh_automation » Tháng 2 20, 2014 - 11:53sa
0
by tuananh_automation
Tháng 2 20, 2014 - 11:53sa
Chủ đề ở trạng thái bình thường Những điều cần chú ý khi test website
by tuananh_automation » Tháng 2 14, 2014 - 1:14sa
0
by tuananh_automation
Tháng 2 14, 2014 - 1:14sa
Chủ đề ở trạng thái bình thường Hướng dẫn cài đặt Robot Framework trên Windows
by tuananh_automation » Tháng 1 26, 2014 - 1:07sa
0
by tuananh_automation
Tháng 1 26, 2014 - 1:07sa
Chủ đề ở trạng thái bình thường Giới thiệu về bộ phận QA - Phần 2: QA Lead
by tuananh_automation » Tháng 1 26, 2014 - 12:41sa
0
by tuananh_automation
Tháng 1 26, 2014 - 12:41sa
Chủ đề ở trạng thái bình thường Giới thiệu về bộ phận QA - Phần 1: QA Tester
by tuananh_automation » Tháng 1 26, 2014 - 12:38sa
0
by tuananh_automation
Tháng 1 26, 2014 - 12:38sa
Chủ đề ở trạng thái bình thường Bài chia sẻ của chị về nghề Tester
by tuananh_automation » Tháng 1 26, 2014 - 12:31sa
0
by tuananh_automation
Tháng 1 26, 2014 - 12:32sa
Chủ đề ở trạng thái bình thường “Bệ phóng” cho ước mơ trở thành Tester
by tuananh_automation » Tháng 1 26, 2014 - 12:25sa
0
by tuananh_automation
Tháng 1 26, 2014 - 12:25sa
Chủ đề ở trạng thái bình thường Làm thế nào để trở thành một kỹ sư kiểm thử giỏi
by tuananh_automation » Tháng 1 26, 2014 - 12:20sa
0
by tuananh_automation
Tháng 1 26, 2014 - 12:20sa
Chủ đề ở trạng thái bình thường 3 điều bạn đừng bao giờ nói với một Tester
by tuananh_automation » Tháng 1 26, 2014 - 12:15sa
0
by tuananh_automation
Tháng 1 26, 2014 - 12:15sa
Chủ đề ở trạng thái bình thường 10 lý do kiểm thử phần mềm trở thành một nghề thời thượng
by tuananh_automation » Tháng 1 26, 2014 - 12:00sa
0
by tuananh_automation
Tháng 1 26, 2014 - 12:00sa
Chủ đề ở trạng thái bình thường Các đặc điểm của một kỹ sư kiểm thử giỏi (Phần cuối)
by tuananh_automation » Tháng 1 25, 2014 - 9:30ch
0
by tuananh_automation
Tháng 1 25, 2014 - 9:30ch
Chủ đề ở trạng thái bình thường Các đặc điểm của một kỹ sư kiểm thử giỏi (Phần 2)
by tuananh_automation » Tháng 1 25, 2014 - 9:28ch
0
by tuananh_automation
Tháng 1 25, 2014 - 9:28ch
Chủ đề ở trạng thái bình thường Các đặc điểm của một kỹ sư kiểm thử giỏi (Phần 1)
by tuananh_automation » Tháng 1 25, 2014 - 9:26ch
0
by tuananh_automation
Tháng 1 25, 2014 - 9:26ch
Chủ đề ở trạng thái bình thường Vai trò của 1 Tester
by tuananh_automation » Tháng 1 25, 2014 - 9:23ch
0
by tuananh_automation
Tháng 1 25, 2014 - 9:23ch
Chủ đề ở trạng thái bình thường Thái độ của tester phải như thế nào
by tuananh_automation » Tháng 1 25, 2014 - 9:14ch
0
by tuananh_automation
Tháng 1 25, 2014 - 9:18ch
Chủ đề ở trạng thái bình thường Các nguyên tắc cho kiểm thử tự động Agile
by tuananh_automation » Tháng 1 9, 2014 - 3:09ch
0
by tuananh_automation
Tháng 1 9, 2014 - 3:09ch
Chủ đề ở trạng thái bình thường 4 ngộ nhận về công việc kiểm thử phần mềm
by tuananh_automation » Tháng 1 4, 2014 - 1:17sa
0
by tuananh_automation
Tháng 1 4, 2014 - 1:20sa
Chủ đề ở trạng thái bình thường Tâm sự của một Tester sau hơn 365 ngày trong biển Test
by tuananh_automation » Tháng 1 4, 2014 - 12:59sa
0
by tuananh_automation
Tháng 1 4, 2014 - 12:59sa
Chủ đề ở trạng thái bình thường Tester nói đó là bug nhưng Dev nói không phải
by tuananh_automation » Tháng 1 4, 2014 - 12:49sa
0
by tuananh_automation
Tháng 1 4, 2014 - 12:49sa
Chủ đề ở trạng thái bình thường Nghề testing là gì?
by tuananh_automation » Tháng 1 4, 2014 - 12:44sa
0
by tuananh_automation
Tháng 1 4, 2014 - 12:44sa
Chủ đề ở trạng thái bình thường Tự học testing
by tuananh_automation » Tháng 1 4, 2014 - 12:31sa
0
by tuananh_automation
Tháng 1 4, 2014 - 12:32sa
Chủ đề ở trạng thái bình thường Một số ví dụ CheckList dành cho Tester mới
by tuananh_automation » Tháng 12 30, 2013 - 11:01sa
0
by tuananh_automation
Tháng 12 30, 2013 - 11:03sa
Chủ đề ở trạng thái bình thường 10 lời khuyên bổ ích để trở thành một kỹ sư kiểm thử tự động tốt
by tuananh_automation » Tháng 12 18, 2013 - 5:52ch
1
by tuananh_automation
Tháng 12 18, 2013 - 5:57ch
Bài mới
Không có bài mới
Chủ đề nóng với bài mới
Chủ đề nóng không có bài mới
Chủ đề chú ý
Chủ đề bị khóa