Nhảy đến nội dung

Thảo luận chung

Topic / Topic starter Replies Last postsắp xếp tăng dần
Chủ đề ở trạng thái bình thường Stub là gì?
by tuananh_automation » Tháng 2 28, 2014 - 12:54sa
0
by tuananh_automation
Tháng 2 28, 2014 - 12:54sa
Chủ đề ở trạng thái bình thường Phân biệt Re-test và Regression test
by tuananh_automation » Tháng 2 28, 2014 - 12:48sa
0
by tuananh_automation
Tháng 2 28, 2014 - 12:48sa
Chủ đề ở trạng thái bình thường Các loại hoạt động kiểm thử? Cách thực hiện từng loại
by tuananh_automation » Tháng 2 28, 2014 - 12:44sa
0
by tuananh_automation
Tháng 2 28, 2014 - 12:44sa
Chủ đề ở trạng thái bình thường Tester không thể thiếu trong quy trình kiểm thử phần mềm
by tuananh_automation » Tháng 2 28, 2014 - 12:41sa
0
by tuananh_automation
Tháng 2 28, 2014 - 12:41sa
Chủ đề ở trạng thái bình thường Tester – nghề hot cho sinh viên công nghệ thông tin
by tuananh_automation » Tháng 2 28, 2014 - 12:24sa
0
by tuananh_automation
Tháng 2 28, 2014 - 12:24sa
Chủ đề ở trạng thái bình thường Nghề Test game- Sướng hay khổ
by tuananh_automation » Tháng 2 28, 2014 - 12:22sa
0
by tuananh_automation
Tháng 2 28, 2014 - 12:22sa
Chủ đề ở trạng thái bình thường Làm gì khi không đủ thời gian để test hết?
by tuananh_automation » Tháng 2 14, 2014 - 1:52sa
0
by tuananh_automation
Tháng 2 14, 2014 - 1:52sa
Chủ đề ở trạng thái bình thường Phân biệt Testing và Checking
by tuananh_automation » Tháng 2 14, 2014 - 1:12sa
0
by tuananh_automation
Tháng 2 14, 2014 - 1:12sa
Chủ đề ở trạng thái bình thường Phân biệt QA, QC và Tester - QA vs QC vs Tester
by tuananh_automation » Tháng 2 14, 2014 - 1:06sa
0
by tuananh_automation
Tháng 2 14, 2014 - 1:06sa
Chủ đề ở trạng thái bình thường Tester xuất hiện từ khi nào?
by tuananh_automation » Tháng 2 1, 2014 - 12:05sa
0
by tuananh_automation
Tháng 2 1, 2014 - 12:05sa
Chủ đề ở trạng thái bình thường Kiểm thử tự động không tự động
by tuananh_automation » Tháng 1 9, 2014 - 3:26ch
0
by tuananh_automation
Tháng 1 9, 2014 - 3:26ch
Chủ đề ở trạng thái bình thường Định hướng nghề nghiệp – Trở thành Tester hay Developer?
by tuananh_automation » Tháng 12 19, 2013 - 2:28ch
2
by tuananh_automation
Tháng 12 19, 2013 - 2:32ch
Bài mới
Không có bài mới
Chủ đề nóng với bài mới
Chủ đề nóng không có bài mới
Chủ đề chú ý
Chủ đề bị khóa