Nhảy đến nội dung

Kiến thức cơ bản

Topic / Topic starter Replies Last postsắp xếp tăng dần
Chủ đề ở trạng thái bình thường Các giai đoạn kiểm thử
by tuananh_automation » Tháng 3 11, 2014 - 5:15ch
0
by tuananh_automation
Tháng 3 11, 2014 - 5:16ch
Chủ đề ở trạng thái bình thường Tìm hiểu về Quản lý chất lượng phần mềm
by tuananh_automation » Tháng 3 11, 2014 - 4:59ch
0
by tuananh_automation
Tháng 3 11, 2014 - 4:59ch
Chủ đề ở trạng thái bình thường Kiểm thử chấp nhận
by tuananh_automation » Tháng 2 20, 2014 - 12:09ch
0
by tuananh_automation
Tháng 2 20, 2014 - 12:09ch
Chủ đề ở trạng thái bình thường Kiểm thử hộp đen là gì?
by tuananh_automation » Tháng 2 20, 2014 - 11:59sa
0
by tuananh_automation
Tháng 2 20, 2014 - 11:59sa
Chủ đề ở trạng thái bình thường Test plan là gì?
by tuananh_automation » Tháng 2 20, 2014 - 11:31sa
0
by tuananh_automation
Tháng 2 20, 2014 - 11:31sa
Chủ đề ở trạng thái bình thường Kiểm thử khả năng tương thích
by tuananh_automation » Tháng 2 11, 2014 - 2:56ch
0
by tuananh_automation
Tháng 2 11, 2014 - 2:56ch
Chủ đề ở trạng thái bình thường Kiểm thử cấu hình
by tuananh_automation » Tháng 2 11, 2014 - 2:53ch
0
by tuananh_automation
Tháng 2 11, 2014 - 2:53ch
Chủ đề ở trạng thái bình thường Kiểm thử khả năng tiện dụng (tính khả dụng)
by tuananh_automation » Tháng 2 11, 2014 - 2:45ch
0
by tuananh_automation
Tháng 2 11, 2014 - 2:45ch
Chủ đề ở trạng thái bình thường Test – to – pass và Test – to – fail
by tuananh_automation » Tháng 2 11, 2014 - 2:40ch
0
by tuananh_automation
Tháng 2 11, 2014 - 2:40ch
Chủ đề ở trạng thái bình thường Một số thuật ngữ trong testing
by tuananh_automation » Tháng 2 1, 2014 - 12:36sa
0
by tuananh_automation
Tháng 2 1, 2014 - 12:36sa
Chủ đề ở trạng thái bình thường Quy trình test một phần mềm mới
by tuananh_automation » Tháng 2 1, 2014 - 12:27sa
0
by tuananh_automation
Tháng 2 1, 2014 - 12:27sa
Chủ đề ở trạng thái bình thường Tiêu chí để đánh giá 1 Tester tốt
by tuananh_automation » Tháng 2 1, 2014 - 12:10sa
0
by tuananh_automation
Tháng 2 1, 2014 - 12:24sa
Chủ đề ở trạng thái bình thường Định nghĩa và giải thích một số khái niệm của Kiểm thử phần mềm
by tuananh_automation » Tháng 1 8, 2014 - 10:24sa
0
by tuananh_automation
Tháng 1 8, 2014 - 10:24sa
Chủ đề ở trạng thái bình thường Giới thiệu các loại kiểm thử
by tuananh_automation » Tháng 12 22, 2013 - 11:18ch
1
by tuananh_automation
Tháng 12 22, 2013 - 11:24ch
Chủ đề ở trạng thái bình thường So sánh kiểm thử tự động (Automated testing) và kiểm thử thủ công (Manual testing)
by tuananh_automation » Tháng 12 12, 2013 - 6:43ch
0
by tuananh_automation
Tháng 12 18, 2013 - 2:54ch
Chủ đề ở trạng thái bình thường Kiểm thử tự động là gì và tại sao phải kiểm thử tự động?
by tuananh_automation » Tháng 12 13, 2013 - 10:03sa
0
by tuananh_automation
Tháng 12 18, 2013 - 2:52ch
Bài mới
Không có bài mới
Chủ đề nóng với bài mới
Chủ đề nóng không có bài mới
Chủ đề chú ý
Chủ đề bị khóa