Nhảy đến nội dung

Template test cases Function

1 post / 0 new
funnytiger_web
Ảnh của funnytiger_web
Gần nhất: 3 năm 5 months trước
Tham gia: Tháng 12 12 2013 - 11:01ch
Template test cases Function

Đây là mẫu template cho test Function các bạn có thể down về nghiên cứu, trong file viết test case khá chi tiết

(Nguồn :testervn.com)

 

media: 
http://community.vinaqa.com/sites/default/files/topic_image/Template_Function_TC.xlsx