Nhảy đến nội dung

Software Test Engineers/test Lead/test Manager Positions

Tập Đoàn Công Nghệ DTT

Tầng 4, Tòa nhà 319 Bộ Quốc phòng, Số 63 Lê Văn Lương, Cầu Giấy, Hà Nội

Tập đoàn công nghệ DTT là nhà tư vấn chiến lược CNTT, cung cấp các giải pháp và dịch vụ công nghệ thông tin - viễn thông khép kín và toàn diện cho mọi khách hàng ở Việt Nam và trên toàn thế giới. Với phương châm hoạt động đạo đức, chuyên nghiệp và sáng tạo, chúng tôi tạo ra môi trường làm việc ý nghĩa cho nhân viên, mang đến khách hàng các giá trị cách tân và dịch vụ tuyệt hảo, hướng tới nâng cao giá trị cho cổ đông và có trách nhiệm với cộng đồng.
DTT hiện tại là Tập đoàn duy nhất tại Việt Nam thành công trong lĩnh vực Tư vấn về chiến lược CNTT. Một số khách hàng lớn của chúng tôi bao gồm Bộ Tài Chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng cục thống kê, Bộ Thông tin và Truyền thông, Thành phố Đà Nẵng, Ngân hàng BIDV…
Hiện nay do nhu cầu mở rộng kinh doanh, chúng tôi đang tuyển dụng các vị trí sau
 

Company size: 25-99 
Contact person: Mr. Giang

 

Job Description

• Work and interact with project leads abroad in English/Vietnamese language. Travel and work on-site as part of the client's team. 
• Develop, execute and maintain formal software test plans. 
• Develop and execute detailed test procedures and test cases. 
• Evaluate and report test execution results. 
• Assist in establishing and refining quality standard metrics for the product. 
• Develop and maintain test programs and scripts. 
• Collaborate with software engineering team to resolve problems and identify root causes of product defects as needed. 
• Identify, propose and implement QA/test planning, quality metrics and process improvements. 
• Train and mentor new testers.

 

Job Requirement

• Bachelor degree in IT relevant fields. Master degree is a plus. 
• 2-3 years of experiences in software testing. Minimum 2 year of experience as test lead. 
• In-depth knowledge of testing process (Agile and CMMI) as well as popular software development processes. Good knowledge of test automation. 
• Good problem solving, analytical and report writing and communication skills (require strong English speaking and writing skills). Experience working with US customers (on-site and off-shore) is a plus. Ability to travel and work overtime.
• Strong team work as well as ability to work independently and be self-directed 
• Good aptitude for new and emerging technologies

 

Deadline To Apply:31-Mar-2014

Work Location: Ha Noi

Job Level:Team Leader/Supervisor

Job Category:IT - Hardware/Networking
IT - Software
QA/QC

Preferred Language: Any

 

Công ty: 
Tập Đoàn Công Nghệ DTT
Vùng: 
Tầng 4, Tòa nhà 319 Bộ Quốc phòng, Số 63 Lê Văn Lương, Cầu Giấy, Hà Nội
Quốc gia: 
Vietnam
Tiền tệ: 
USD