Nhảy đến nội dung

QTP 11 trial download link - Mediafire

1 post / 0 new
tuananh_automation
Ảnh của tuananh_automation
Gần nhất: 3 năm 5 months trước
Tham gia: Tháng 12 12 2013 - 6:13ch
QTP 11 trial download link - Mediafire

Đây là bản QTP 11 trial download từ trang HP về , có 59 phần tổng cộng ~3GB

Tên đầy đủ là HP_QTP_11.00_Eval_Package_Eng_SW_E-Media_T6508-15000

Sau khi tải về tất cả các phần, các bạn download HJSplit tool để nối file lại.

(Nguồn: testervn.com)

media: 
http://community.vinaqa.com/sites/default/files/topic_image/%5BVINAQA%5D%20QTP%2011%20trial%20download%20link%20-%20Mediafire.docx