Nhảy đến nội dung

[JOBS]-Automation Testing

1 post / 0 new
johnpham
Ảnh của johnpham
Gần nhất: 3 năm 7 months trước
Tham gia: Tháng 12 12 2013 - 6:04ch
[JOBS]-Automation Testing

Công Ty LogiGear Tuyển Automation Testing.

Download file để biết thêm thông tin chi tiết cũng như thông tin liên lạc.

http://csehui.files.wordpress.com/2011/11/logigear_softwaretesting1.pdf

LogiGear
Việt Nam
Vietnam

USD