Nhảy đến nội dung

GFP tuyển Software Tester

  GFP tuyển Software Tester  
 

GFP tuyển Software Tester với những yêu cầu về kỹ năng và kiến thức như sau:

 • Make test plan and write test cases
 • Create test producers from functional specifications or existing implemented products
 • Perform bug reporting using an automated bug tracking systems
 • Make testing report for QA Manager and Project Manager
 • Other duties assigned by Quality Control Manager

Requirements:

 • Education: College graduation in Information Technology
 • Working experience with software and web testing
 • Open-minded
 • Know CMMI, testing process and automation testing tool are plus

PHOTOSHOP LEADER

Requirements:

 • Familiar with using Photoshop
 • One year of working experience in Photoshop position
 • Communication in English is a must
 • Leadership skill

DEVELOPER

Requirements:

 • Desktop application developers with experience with VB.NET 3.0, WPF and database
 • Experienced web developers with Java, PHP and project management skill
 • Good English skill in writing & speaking
 • Good communication skill

Saigon ICT Tower, Quang Trung Software City
District 12, Ho Chi Minh City
Vietnam
Tel: + 84 (8) 7 155 359 Fax: + 84 (8) 7 155 391 Email: hr@ghp-fareast.com.vn


Các sinh viên APTECH tốt nghiệp khóa học 2 năm trở lên sẽ có cơ hội tham gia vào các dự án tin học của các công ty lớn trong và ngoài nước. Các trung tâm Aptech cung cấp dịch vụ thông tin tư vấn miễn phí cho tất cả các sinh viên cho đến khi tìm được việc làm. Bộ phận giới thiệu việc làm (placement) căn cứ trên nguyện vọng trong hồ sơ việc làm của sinh viên tốt nghiệp chương trình 2 năm trở lên, tiến hành chọn lựa, đào tạo kỹ năng bổ sung cho sinh viên nhằm đạt được thành công khi phỏng vấn tuyển dụng.

Trung tâm có bộ phận chuyên trách thường xuyên liên lạc với các công ty trong và ngoài nước để tìm hiểu nhu cầu về lao động tin học, dựa trên nguyện vọng trong hồ sơ việc làm của sinh viên tốt nghiệp chương trình 2 năm. Bộ phận này tiến hành chọn lựa, đào tạo kỹ năng cho sinh viên nhằm đạt thành công khi phỏng vấn.

Click vào đây để download Resume và Profile mẫu

Công ty: 
GFP
Vùng: 
Hồ Chí Minh
Quốc gia: 
Vietnam
Tiền tệ: 
USD