Nhảy đến nội dung

Điều đầu tiên" muốn biết về software testing - (P2)

1 post / 0 new
funnytiger_web
Ảnh của funnytiger_web
Gần nhất: 3 năm 5 months trước
Tham gia: Tháng 12 12 2013 - 11:01ch
Điều đầu tiên" muốn biết về software testing - (P2)

 

Phần 2: "Điều đầu tiên" muốn biết về software testing - (P2)
Tóm tắt nội dung

1. “Thiết kế” cũng cần thiết đối với Test
2. Lập kế hoạch test
3. Quản lý tiến độ, bug và chất lượng

----------------------------
“Điều đầu tiên” muốn biết về test(2)

“Thiết kế” cũng cần thiết đối với Test
Thực tế, khi tiến hành test, “ thiết kế” của test cũng cần thiết giống như phát triển chương trình. Nếu tiến hành test mà không thiết kế tỉ mỉ, thì không thể sử dụng linh hoạt các phương pháp test. Vậy, Thiết kế test là thiết kế như thê nào?
Trong hình 4, người ta trình bày công việc trong thiết kế test. Theo như hình này, trong thiết kế test, trước hết là người ta sẽ cân nhắc đặc tính, đặc tả của hệ thống, và module đối tượng test, hơn nữa, người ta cũng chọn cả phương pháp test và tool test thích hợp....

P.S: mọi người down file đính kèm về xem nhé. 
pass: testervn.com

(Nguồn testervn.com)

media: 
http://community.vinaqa.com/sites/default/files/topic_image/dieu_dau_tien_P2.pdf